Is een zorgverzekering in Nederland verplicht?

In Nederland bestaan er twee verschillende soorten zorgverzekeringen, de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Het eerste is verplicht, maar het tweede niet. Iedereen die in Nederland werkt of woont, is verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Met de basisverzekering ben je verzekert voor alle zorg, afkomstig van het basispakket. Voorbeelden van deze zorg zijn: huisarts, apotheek, geestelijke gezondheidszorg en het ziekenhuis. Elk jaar bepaalt de overheid wat er precies in dit basispakket van een zorgverzekering moet zitten. Ook voor kinderen en baby’s vanaf vier maanden is het verplicht om een basisverzekering te hebben. Je kunt er als ouder voor kiezen om je kind bij dezelfde zorgverzekeraar te laten verzekeren, maar dit hoeft niet. Voor kinderen onder de 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden. Ook geldt het eigen risico niet. Zodra het kind 18 jaar wordt, moet er vanaf de opvolgende maand premie betaald worden. Vanaf dit moment kan de 18-jarige ook zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Aanvullende verzekering is niet verplicht

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Met een aanvullende verzekering verzeker je je van extra kosten die niet onder een basisverzekering vallen. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan brillen, contactlenzen, acupunctuur of fysiotherapeut. Het is goed om van tevoren even te controleren of de vergoedingen opwegen tegen de extra kosten van een aanvullende verzekering. In sommige gevallen betaal je namelijk meer premie dan je aan zorg vergoedt krijgt. Het is overigens niet verplicht om de basisverzekering en aanvullende verzekering bij een en dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Basisverzekering is verplicht, aanvullende verzekering niet

Dus concluderend kunnen we zeggen dat iedereen die in Nederland woont of werkt, verplicht is om een basis zorgverzekering te hebben. In deze basisverzekering zit ‘basiszorg’ zoals huisarts en ggz. Hierop aansluitend kun je ervoor kiezen om aanvullend verzekerd te zijn, zodat je meer zorgkosten vergoed kunt krijgen. Deze aanvullende verzekering is echter niet verplicht.